آشیو برچسب ها:سنگنوردی

گزارش برنامه تمرین سنگنوردی و درای تولینگ

گزارش برنامه تمرین سنگنوردی و درای تولینگ جمعه ۱۲ آذر تعداد افراد شرکت کننده:۸نفر  اعضاء باشگاه : آقایان ابوترابی، یزدی، فرهمند، لطفی ( سرپرست ) نفرات میهمان: آقایان اسعدی ‚ اخوان‚ رضایی ‚ ماروسی  منطقه: برفریز سنگ صبا ساعت حرکت :۶صبح ساعات تمرین: ۷الی ۱۵/۳۰ بدون وقفه و اتلاف وقت، فقط نیم ساعت جهت صرف ...

ادامه مطلب »