گزارش برنامه برنامه علم کوه مرداد ۹۳

منطقه کوهستانی البرز غربی پس از ناحیه شرق البرز از وسعت زیادی برخوردار است. وجود رشته کوههای تخت سلیمان بر جاذبه های آن دو چندان افزوده است. ناحیه کوهستانی البرز غربی نیز ازسمت شرق توسط رودخانه های کرج ، چالوس  از البرز مرکزی جدا و از سمت غرب سراسر آن را سفید رود در می نوردد. شهرستان چالوس در قسمت منتهی الیه شرق و رشت در حد نهایی غربی آن قراردارد.  و از جنوب حد فاصل شهرستانهای کرج ، قزوین ، لوشان می باشد. از جمله مهمترین شاخصه های البرز غربی وجود سه رودخانه عظیم سه هزار ، شاهرود و طالقان رود در عمق این ناحیه می باشد. از جمله قلل معروف این منطقه علم کوه ۴۸۵۰ متر – تخت سلیمان ۴۶۵۰ متر – شاه البرز ۴۲۰۰ متر – کهار ۴۰۵۰ متر و قلل ناز، سیاه کمان، کرماکوه، ماسه جال ، هفت خان ، خرسان ، سیالان ، خشچال و درفک نام برد.
پس از کسب موفقیت در صعود زمستانه گرده آلمانها در سال گذشته تفکر و حرکت دیگری در ذهن تیم شکل گرفت و آن تلاش برروی دیواره علم کوه در زمستان بود در راستای این هدف پنج شنبه مورخه ۲ مرداد ماه ۹۳ یک تیم ۱۱ نفره از اعضای باشگاه با سه دستگاه خودرو سواری شخصی به سمت منطقه حرکت کرد. در ساعت ۱۹ همان روز تیم به ونداربن رسید با هماهنگی که در روز قبل با جناب شیرزاد شده بود سه قاطر جهت حمل بارهای تیم در اختیار ما قرار گرفت که همان شب بارها بسته بندی و تحویل مسئول قرارگاه قرار گرفت.
جمعه ۳ مرداد ماه ساعت ۷/۳۰ صبح حرکت به سمت علم چال . ۱۱/۳۰ سرچال  بودیم منطقه نسبتا خلوت بود پس از مدتی استراحت به سمت علم چال حرکت کردیم. پس از سه ساعت به علم چال رسیدیم. به خاطر اینکه به دیواره و گرده نزدیک باشیم کمپ اصلی را روی سکوی شانه کوه برقرارنمودیم.

شنبه ۴ مرداد ماه

امروز روز استراحت و هم هوایی تیم بود پس از مرتب کردن وسایل فنی و تقسیم آنها برای روز بعد  یک تیم تا قله میان سه چال رفته و  برگشتند و مابقی تیم  با دیگر تیم های حاضر در منطقه که قصد صعود دیواره را داشتند هماهنگی انجام پذیرفت. امروز بعدازظهر هر دو تیم دیواره مسیرهای هاری رست و ۵۲ لهستان به اتفاق چند نفر دیگر برای بارگذاری  به سمت دیواره حرکت نمود . هر دو مسیر یک طول ثابت گذاری شد و در برگشت ثابت های گل سنگها ترمیم شد و یک طول طناب فنی در محل گلسنگها ثابت گذاری شد.

یکشنبه ۵ مرداد
تیم ۵۲ ساعت ۴ صبح  (میر بلوک – یزدی) و تیم هاری رست ساعت ۵ صبح (ابوترابی- فولادی) کمپ را به سمت دیواره ترک نمود . پس از صعود طول ۲ مسیر ۵۲ به خاطر ازدحام در مسیر و کندی حرکت تیم جلو با مشورت تیم تصمیم به فرود گرفت و ۲ طول ثابت گذاری شد.  یک تیم ۳ نفره (نوروزی – نصیب پور- خاکباز) به قصد صعود گرده کمپ را ترک نمود. یک تیم ۳ نفره دیگر (بکائیان – صداقت – اسکندری) نیز به قصد صعود قله تخت سلیمان کمپ را ترک نمود.  آقای فتحی زحمت کشیدند در کمپ ماندند. تیم تخت سلیمان ساعت ۱۲  و تیم گرده نیز در ساعت ۱۴/۲۰ به کمپ رسید. .به علت کمبود اطلاعات از مسیر هاری رست و همچنین کارگاهها صعود مسیر بیشتر طول کشید و تیم پس از صعود مسیر هاری رست در ساعت ۱۸/۳۰ بر روی قله علم کوه قرار گرفت و از مسیر سیاه سنگها اقدام به فرود نمود در نهایت در ساعت ۲۲ به کمپ علم چال برگشت. اینجا جا دارد از آقایان نوروزی و نصیب پور که جهت کمک تا پای سیاه سنگها رفته بودند تشکر نمایم.

دوشنبه ۶ مرداد
یک تیم ۴ نفره شامل آقایان میربلوک – صداقت- اسکندری- بکائیان  ساعت ۷ صبح کمپ را جهت صعود گرده ترک نمودند. ساعت ۷/۳۰۰ گردنه شانه کوه و ساعت ۱۱ آخرین نفر از گرده خارج شد. در برگشت یک تیم ۲ نفره شامل آقایان صداقت و بکائیان جهت صعود قله سیاه کمان از گردنه سیاه سنگها از تیم جدا شدند و آقایان میربلوک و اسکندری در ساعت ۱۳/۳۰ به کمپ رسیدند. پس از صعود گرده احساس نشاط و انرژی زیادی می کردم و باعث شد که تفکری در ذهنم رشد کند. آیا می توانم برای بار دوم گرده را به صورت انفرادی صعود کنم؟ پس از مشورت با آقای فتحی و جلب رضایت ایشان پس از مدتی استراحت حرکت از کمپ را به سمت گرده به صورت انفرادی و بدون داشتن هیچگونه وسایل کمکی (هارنس و یومار) به سمت گرده بصورت انفرادی آغاز کردم. در عرض ۲۰ دقیقه به گردنه شانه کوه رسیدم و پس از یک ساعت و ۱۰ دقیقه گرده صعود شد بدون استفاده از ثابت های مسیر. احساس می کردم که علم کوه مرا پذیرفته و خودم را جزئی از این کوه سرسخت و خشن می دانستم (کل زمان صعود و فرود گرده از کمپ به کمپ ۳ ساعت ۱۵ دقیقه).در ضمن یک تیم دو نفره شامل آقایان نصیب پور و نوروزی همان روز اقدام به صعود قله سیاه کمان نمودن و موفقت به صعود قله گردیدند.

سه شنبه ۷ مرداد ماه
امروز صبح ساعت ۴ تیم مسیر ۵۲ لهستانی (ابوترابی- یزدی) از کمپ حرکت را آغاز کردند و در ساعت ۱۶۶ به طاقچه قمقمه رسیدند . به علت عدم آشنایی با مسیر داخل قیف  و مدت زمان لازم جهت صعود با مشورت با سرپرست تصمیم به بیواک در دیواره روی طاقچه قمقمه گرفت. . بقیه تیم در استراحت بود .آقایان فولادی و خاکباز بعدازظهر به سمت مسیر هاری رست حرکت نمودند و ۲ طول از مسیر را ثابت گذاری نمودند. و به کمپ برگشتند.

چهارشنبه ۸ مرداد ماه
تیم هاری رست (میربلوک – فولادی) ساعت ۴ صبح کمپ را ترک نمود امروز روز شلوغی روی دیواره بود یک تیم زودتر روی مسیر هاری رست فعالیت می کردو یک تیم نیز همزمان با قصد صعود مسیر هاری رست را داشت در نهایت در ساعت ۱۲/۳۰ تیم هاری رست مسیر راصعود نموده از دیواره خارج می شود تیم مسیر ۵۲ لهستان نیز در ساعت ۷ صبح اقدام به صعود از داخل قیف نمود در نهایت در ساعت ۱۲ ظهر از دیواره خارج شد.. جا دارم از آقایان صداقت و نوروزی که برای کمک به تیم دیواره تا پناهگاه سیاه سنگها صعود کرده بودند نهایت تشکر و قدردانی را داشته باشم.
فکر کنم امروز شلوغ ترین روز علم کوه بود . هجوم کوهنوردان روی مسیر های گرده و سیاه سنگها که بسیار خطرناک بود قابل مشاهده بود . در ضمن قرار بود یه تیم از اعضای باشگاه امروز نیز گرده را صعود نماید که به دلیل ازدحام در مسیر و خطرات این ازدحام از صعود صرف نظر می کند.
یادآورم شود آقایان امین الرعایا- مختاری- اکبری و طاهر نیا که از حصار چال قله علم کوه را صعود نموده بودند پس از خروج تیم های دیواره مورد استقبال و پذیرایی آین عزیزان قرار گرفتند.
پس از رسیدن تمام تیم به کمپ و پذیرایی . وسایل فنی چک و بسته بندی گردید. و برنامه ریزی جهت برگشت انجام پذیرفت .

پنج شنبه ۹ مرداد
ماه پس از تقسیم بار و جمع آوری زباله ها تیم ساعت ۷/۳۰ صبح حرکت به سمت پایین را آغاز نمود و نهایتا در ساعت ۱۳ به قرارگاه ونداربن رسید که پس از کمی استراحت و استحمام به  سمت نیشابور حرکت نمود.

در پایان جا دارد از آقای فتحی تشکر و قدردای نمایم  که تمام مدت جهت انسجام تیم و خالی نبودن کمپ از تمامی صعودها چشم پوشی نمودند و تمام و عیار در خدمت تیم بودند.

گزارش: حمید رضا میربلوک

نفرات شرکت کننده: حمید رضا میر بلوک (سرپرست) – محمد رضا فتحی (مسئول مالی) – محمد رضا ابوترابی (مسئول فنی)- ابوالفضل فولادی (امداد ونجات) – سعید نوروزی (عکاس) – علی بکائیان (ثبت گزارش) – حسن نصیب پور – مصطفی یزدی- مجید صداقت- بابک اسکندری- رضا خاکباز

اشتراک گذاری در :

درباره سعيد نوروزي

پاسخ دادن

نکات : آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای الزامی علامت گذاری شده اند. *

*

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.