گزارش اولین رکاب زنی خط الراس بینالود (از کلیدر تا پیوه ژن) اردیبهشت ۱۳۹۵

باشگاه کوهنوردی بینالود نیشابور

گزارش اولین رکاب زنی خط الراس بینالود (از کلیدر تا پیوه ژن)  اردیبهشت ۱۳۹۵
این برنامه پس از پیمایش زمستانه خط الراس توسط همنوردانمان در بهمن ۹۴ در ذهن اینجانب نقش بست و در پیشنهادات تقویم باشگاه مطرح شد اما با توجه به فشردگی برنامه های تقویم که بصورت ۳ ماهه بسته شد در ردیف برنامه های تقویم قرار نگرفت مجددا طرح این موضوع در جسله عمومی باشگاه درابتدای اردیبهشت ماه دفاع شد که مورد توجه و تحسین دوستان قرار گرفت و مقرر گردید در پایان ماه اردیبهشت توسط علاقمندان برنامه برگزار گردد.
این برنامه پس از تمرینات مستمر و برنامه ریزی شده توسط (آقایان حمیدرضا میربلوک و مجید صداقت فر) در روزهای پایانی اردیبهشت ماه به شرح ذیل اجرا شد:
در روز چهارشنبه ساعت ۱۸ از نیشابور به مقصد کلیدر همراه با آقای کریمی با خودرو شخصی پس از بستن دو دستگاه دوچرخه بر باربند به راه افتادیم ، در ساعت ۳۰ : ۱۹ به امامزاده یحیی روستای کلیدر رسیدیم شب را در محوطه امامزاده چادر زده و ساکن شدیم
صبح روز پنجشنبه ۹۵/۰۲/۳۰  ساعت ۱۵ : ۶ پس از صرف صبحانه و تنظیم باد و روغن کاری دوچرخه ها از آقای کریمی خداحافظی کرده و از امامزاده یحیی کلیدر به سمت ابتدای مسیر خط الراس شروع به رکاب زدن نمودیم.از آنجا که شیب مسیر نسبتا زیاد بود و هنوز بدن ها زیاد گرم نشده بود دنده دوچرخه را کاملا سبک کرده و مسیر را رکاب زدیم جاده موجود جاده ای نسبتا کم تردد بود که در اثر سیلاب های فصلی آسیب دیده بود که این امر رکاب زدن را کمی دشوار می کرد به هر ترتیب مسیر را رکاب زدیم و پس از رکاب زدن ۱۵/۲۰۰ کیلومتر در ساعت ۹ صبح به محله القاضی رسیدیم. در مسیر تعداد ۳ بز کوهی رویت شد که مشغول چرا در چراگاه های منطقه بودند.
سپس ادامه رکاب زنی به طرف چشمه خر سنگ که پس از رکاب زدن ۲۳/۲۰۰ کیلومتر در ساعت ۳۰ : ۱۰ صبح به پایان جاده ماشین رو که محله ای (گوسفندارانی که در ارتفاعات در مکان خاصی مستقر هستند نیز در آنجا مستقر بود رسیدیم .
از چشمه خر سنگ راه خیلی مشخص نیست اما با توجه به شناخت عمیق جناب آقای میر بلوک نسبت به منطقه دوچرخه ها را بدست گرفته و از یکی از آبریز های دره بقیع شروع به پایین آمدن کردیم و پس از پیمایش  ۳۰/۶۰۰ کیلومتر در ساعت ۱۵ : ۱۲ ظهر به مزار قزل قفلی در همان منطقه انتهایی دره بقیع رسیدیم از انجا تا چشمه قنبل جاده ماشین رو که رکاب خور قابل قبولی نیز دارد را رکاب زدیم در حد فاصل این مسیر در ساعت ۱۵ : ۱۴ و طی مسافت  ۴۶/۷۰۰ کیلومتربه محله چاه اولنگ رسیدیم که محله آنجا نیز مستقر بود به مقدار نیاز از چاه آب برداشتیم و شروع به رکاب زدن کردیم جاده در چشمه قنبل تمام میشود و از اینجا تا پناهگاه مدرس راه بصورت پا کوب است که رکاب هم می خورد در روز اول برنامه پس از رکاب زدن ۶۷/۷۰۰ کیلومتر در ساعت ۱۵ : ۱۸ پس از رکاب زدن دوازده ساعته به جان پناه مدرس در دامنه قله بینالود رسیدیم که تعداد ۷ نفر با ۶ دستگاه موتور سیکلت کراس در پناه گاه حضور داشتند که به گفته ایشان از نیشابور و از مسیر بار به پناه گاه مدرس امده بودند .
از آنجا که در مسیر یکی از دوچرخه ها خار زیادی در لاستیک آن فرو رفته بود و پس از پنچرگیری مجددا پنچر شد تصمیم بر این شد که با دوستان در نیشابور تماس گرفته شود و در خواست تیوپ و لاستیک دوچرخه شود که پس از تماس با آقای یزدی قضیه مطرح شد و ایشان نیز قول همکاری دادند در نهایت پس از تهیه تیوپ و لاستیک آقایان رافعی و اکبری برای رساندن این اقلام به ما به طرف ما به راه افتادند که در ساعت ۱۲ نیمه شب به ما رسیدند و پس از تحویل موارد خواسته شده و صرف چای شبانه به طرف نیشابور برگشتند  و ما تا ساعت ۴ صبح لاستیک و تیوپ دوچرخه ها را تعویض و در دوچرخه دیگه یک پنچری را گرفته  ودر نهایت ۴ تا ۳۰ : ۶ خوابیده و ۳۰ : ۶ بیدار شده صرف درساعت ۱۵ : ۷ استارت مجدد نمودیم.
از مدرس به طرف ارتفاعات ملغ در ساعت ۱۵ : ۷ به راه افتادیم که مسیر کمتر رکاب خور است و باید دوچرخه به دست حرکت کرد در ساعت ۱۰/۹ و طی مسافت  ۷۴/۴۰۰ کیلومتر و در ساعت ۱۱ به ابتدای راه پاکوب کیلومتر ۷۹ و پس از عبور از دو ارتفاع بلند از محله شاه رضا بصورت تراورس گذشته و شروع به رکاب زدن به طرف گردنه خانه برق که نهایتا در ساعت ۱۰ : ۱۳ (کیلومتر۸۸/۷) به خانه برق رسیدیم و مورد استقبال دوستانمان که از شب قبل در این محل انتظار ما را میکشیدند رسیدیم و از چای و نهار که آماده کرده بودند صرف کردیم و پس از استراحتی کوتاه از دوستان جدا شده و ساعت۳۵ :۱۳شروع به رکاب زدن به سمت قله شیرباد نمودیم مسیر شیب به سمت بالا اما قابل رکاب زدن و در ساعت۱۰ : ۱۵ (به کیلو متر ۹۶/۳) ته منطقه چهارراه رسیدیم سپس  از قله شیرباد بصورت تراورس گذشته وپس از این منطقه تا گردنه خرو در یک شیب ملایم به طرف پایین در یک هوای مطبوع رکاب زدیم تا در ساعت۱۵ : ۱۶ (به کیلومتر ۱۰۵/۶) یعنی گردنه خرو رسیدیم.
از این منطقه به بعد ، دوچرخه ها را به دست گرفته و در یک مسیر سربالایی به سمت قله فلسکه ادامه مسیر داده که مسیر نسبتا رکاب نمی خوردو در ساعت ۵۰ : ۱۷ (به کیلومتر ۱۱۲) و به ابتدای تراورس فلسکه رسیدیم . پس از عبور از تراورس به راه ماشین رو در ارتفاعات درود رسیدیم که مسیر کاملا رکاب خور بود و به طرف آبریز پیوه ژن مسیر را رکاب زده و در نهایت در ساعت ۲۰ به کیلومتر ۱۳۱/۶ یعنی ابتدای آبریز پیوه ژن رسیدیم. از مسیر آبریز به سمت پایین حرکت نموده و در ساعت ۴۵ : ۲۰ به کیلومتر ۱۴۰ کمی بالاتر از روستای پیوه ژن که دوستان مان منتظرمان بودند رسیدیم و پس از بارگیری دوچرخه ها بر ماشین به اتفاق ایشان به نیشابور حرکت کردیم.

توضیحات مسیر
–    از کلیدر تا منطقه القاضی : جاده کم رفت و آمد ماشین رو نسبتا خراب و ۱۰۰ درصد رکاب خور
–    از القاضی تا چشمه خرسنگ : جاده ماشین رو و ۱۰۰ درصد رکاب خور
–    از خرسنگ تا انتهای دره ی بقیع (مزار قزن قفلی) : بدون جاده و بدون راه پاکوب ، حمل دوچرخه با دست
–    از قزن قفلی تا مدرس : ۹۵  درصد مسیر دارای جاده و رکاب خور
–    از مدرس تا خانه برق : ۳۰ تا ۴۰ درصد رکاب خور
–    از خانه برق تا چهارراه : ۸۰ درصد رکاب خور
–    از چهارراه تا گردنه ی خرو : ۱۰۰ درصد رکاب خور
–    از گردنه ی خرو تا بعد از تراورس فلسکه : ۱۰ درصد رکاب خور
–    بعد از تراورس فلسکه در جاده ی ماشین رو تا ابتدای آبریز پیوه ژن : ۱۰۰ درصد رکاب خور
–    فرود از دره ی پیوه ژن تا روستا : حدود ۸۵ درصد رکاب خور

با سپاس گزاری فراوان از :
–    آقای قاسم کریمی که در رسیدن به منطقه ی کلیدر همراه ما بودند.
–    آقایان رافعی و اکبری که در پناهگاه مدرس امکانات کمکی دوچرخه (لاستیک و تیوپ) در اختیارمان گذاشتند.
–    آقایان آزاده ، رزقی و رحیمی که در خانه برق آب و ناهار برایمان تدارک دیده بودند.
–    آقایان یزدی و اکبری که در مسیر برگشت از پیوه ژن به نیشابور همراه ما بودند.
–    آقای محمد رضا فتحی که در تهیه لوازم مورد نیاز برنامه مارا یاری نمودند

اشتراک گذاری در :

درباره سعيد نوروزي

پاسخ دادن

نکات : آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای الزامی علامت گذاری شده اند. *

*

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.